Zemné práce

Štefan Tarhanič

tien

Ponuka

Štiepkovanie drevnej hmoty štiepkovačom

Štiepkovacia súprava na biologický odpad sa môže využívať na viaceré účely. Má pomôcť likvidovať biologicky rozložiteľný odpad pri rôznych obecných, mestských a iných prácach. Používať ju môžu samotní obyvatelia, napríklad počas dňa v obci, v priebehu ktorého sa vyhlási možnosť štiepkovania konárov zo stromov alebo štiepkovania zvyškov kríkov. Ďalšou možnosťou je práca podľa potreby so súpravou priamo u obyvateľov doma. Takto spracovaná surovina môže slúžiť ako štiepka na kúrenie, na mulčovanie ovocných záhrad a pod. Zabezpečujeme mechanické naloženie a odvoz štiepky na určené miesto. Max. priemer konárov a kmeňov, ktoré štiepkujeme je do priemeru 160 mm.

Štiepkovanie drevnej hmoty mobilným štiepkovačom VERMEER BC 160
Štiepkovanie drevnej hmoty mobilným štiepkovačom VERMEER BC 160
Štiepkovanie drevnej hmoty mobilným štiepkovačom VERMEER BC 160
Štiepkovanie drevnej hmoty mobilným štiepkovačom VERMEER BC 160
Štiepkovanie drevnej hmoty mobilným štiepkovačom VERMEER BC 160
Štiepkovanie drevnej hmoty mobilným štiepkovačom VERMEER BC 160

Ponukové služby výkonných strojov značky rýpadlo-nakladač JCB 3 CX turbo

  • Hĺbenie rýh a jám, zhŕňanie, nakladanie a iné…. s možnosťou výmeny podkopových kopacích lopát ,s rýchloupínačom v šírke od >30cm, 40cm, 45 cm, 50cm, 60cm, 70cm, 80cm, 90cm a svahovacou výkyvnou lopatou v šírke od >120cm, 140cm, 150cm a 180cm s pneumatickým výsuvom podkopu do max. hĺbky resp.dĺžky > 5,5m.
  • Nakladacia lyžica s paletizačnými vidlami o objeme 1,0 m3 s možnosťou naloženia na dopravný prostriedok s prípadným premiestnením výkopu.
  • Úprava, planírovanie, odkrývka zeminy (ornice) a iný stavebný mat. pod zástavanou plochou.
  • Pieskovanie a obsyp kanalizačných, vodovodných, plynových a iných rýh a zákopov.
  • Paletizačné vidly s možnosťou naloženia a vyloženia stavebného materiálu.
  • Kopanie odvodňovacích rýh, rigolovou lopatou tvaru ,,V ".
  • Demolačné a búracie práce s JCB 360 zbíjacím kladivom.
  • Zimná údržba miestnych komunikácii. Viac info
  • Letná údržba miestnych komunikácii. Viac info
  • Štiepkovanie drevnej hmoty mobilným štiepkovačom VERMEER BC 160 XL. Viac info
ikona
Letná údržba zelene a miestnych komunikácií

Strojné zametanie komunikácii s kropením a odvozom nečistôt, ...

ZOBRAZIŤ VIAC
ikona
Zimná údržba miestnych komunikácií

Pluhovanie ciest a chodníkov, pohotovosť na pracovisku,...

ZOBRAZIŤ VIAC
ikona
Štiepkovanie drevnej hmoty štiepkovačom

Štiepkovacia súprava na biologický odpad sa môže využívať ...

ZOBRAZIŤ VIAC